BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Cinntí an Rialtais maidir le hAthchóiriú ar an nGarda Síochána

 

Chinn an Rialtas roinnt gníomhartha inniu a bheidh mar ghníomhartha leantacha ar na Cinntí a rinneadh ag cruinniú an 25 Márta.

Coimisiún Imscrúdúcháin
Chinn an Rialtas an Breitheamh Niall Fennelly, atá ag fónamh ina Bhreitheamh ar an gCúirt Uachtarach faoi láthair, a cheapadh ina Chathaoirleach ar an gCoimisiún Imscrúdúcháin.  

Phléigh an Rialtas dréacht-théarmaí tagartha an Choimisiúin Imscrúdúcháin freisin.  

Comhaontaíodh gur chóir don Choimisiún Imscrúdúcháin scrúdú a dhéanamh ar gach ábhar ar cúis imní don phobal é a bhaineann le comhráití i stáisiúin an Gharda Síochána a bheith á dtaifeadadh.

Cuirfear leagan críochnaitheach de na téarmaí tagartha deiridh ar fáil go  gairid i gcomhairle leis an mBreitheamh Fennelly.  

Beidh na téarmaí tagartha sin faoi réir ceadú ó Dháil Éireann.

Tá tús curtha leis na hullmhúcháin riaracháin chun an Coimisiún Imscrúdúcháin a bhunú go foirmiúil.


Saincheisteanna Dlí eile a bhaineann le Taifeadadh i Stáisiúin an Gharda Síochána
Chinn an Rialtas freisin gur chóir don Gharda Síochána agus don Roinn Dlí agus Cirt & Comhionannais

-        a chinntiú go gcoinnítear agus go gcaomhnaítear gach téip
-        fardal iomlán de na téipeanna go léir a chur le chéile
-        socruithe a cheapadh lena chinntiú gur féidir teacht ar na téipeanna, de réir an dlí agus mar a éilíonn an dlí.  

Thug an Rialtas ar aird gur eisigh Uachtarán na hArd-Chúirte treoir maidir leis an gceist.

Tugadh miontuairisc don Rialtas ar an staid is déanaí maidir leis an gcás a bhaineann le Stáisiún Dhroichead na Bandan ar údar imní faoi leith é.  Trí na cúirteanna a dhéileálfar leis na saincheisteanna dlí sa chás seo.

Thug an Rialtas ar aird go bhfuil dhá fhiosrúchán eile a bhaineann leis an nGarda Síochána agus an maoirsiú a dhéantar air (fiosrúchán Cooke agus Guerin) le tabhairt chun críche níos déanaí an mhí seo.

Bunófar Coiste Comh-Aireachta nua ar Athchóiriú Dlí agus Cirt láithreach chun maoirsiú a dhéanamh ar mholtaí maidir le húdarás neamhspleách póilíní a fhorbairt, chomh maith le hathchóirithe gaolmhara eile ar an gcóras póilíneachta agus ar an gcóras dlí agus cirt.  
An Taoiseach a bheidh ina chathaoirleach ar an gCoiste Comh-Aireachta  agus i measc na gcomhaltaí air beidh an Tánaiste agus an tAire Dlí & Cirt.

Déanfaidh sé moltaí foirmiúla chuig an Rialtas le breithniú agus le ceadú.

The Government also agreed that it is important that there be a full public debate on the issue of policing and justice reform. Dá bhrí sin, fógrófar moltaí maidir le próiseas comhchomhairliúcháin phoiblí sna seachtainí amach romhainn.

Tá rún ag an Rialtas struchtúir nua a bheith ar bun amach sa bhliain, lena n-áirítear Coimisinéir Garda Síochána nua a cheapadh trí chomórtas oscailte agus údarás neamhspleách póilíneachta nua a bhunú.