BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Comóradh Bliantúil Dhónaill Uí Chonaill 2015

 

Beidh comóradh bliantúil Dhónaill Uí Chonaill, “An Fuascailteoir”, 1775-1847 ar siúl Dé Domhnaigh an 17 Bealtaine 2015 ag 12.30pm ag Cloigtheach Uí Chonaill i Reilig Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath.

Tabharfaidh an tAire Diaspóra, an tUasal Jimmy Deenihan, T.D., mar aon le hArd-Mhéara Bhaile Átha Cliath, an tUasal Christy Burke, agus John Brassil, Cathaoirleach Chomhairle Contae Chiarraí faoi dhualgais oifigiúla i dteannta mhuintir Uí Chonaill agus ionadaithe de chuid Scoileanna Uí Chonaill.

Bhí Dónall Ó Conaill, iar-Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath agus Teachta Parlaiminte, ar pharlaiminteoir bunreachtúil ba mhó a linne.

D’eascair baint amach Fhuascailt na gCaitliceach ón slógadh neamhfhoréigneach síochánta a rinne sé ar mhaithe le muintir na hÉireann a thabhairt isteach sa phróiseas daonlathach.

Bhí modhanna daonlathacha síochánta Uí Chonaill mar an teimpléad ar glacadh leis ar fud an domhain chun tabhairt faoi athrú daonlathach síochánta. Ní hamháin gurbh é Fuascailteoir a gComh-Chaitliceach Éireannach, ach ba é an príomhphearsan i bhforbairt an daonlathais ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin.

Tugann a chomóradh suntas do Chomóradh 168 bliain ar Bhás Uí Chonaill in Genoa in 1847. Fad a bhí sé ar a oilithreacht chuig an Róimh, ba é a mhian deiridh go rachadh “Mo chorp go hÉirinn, mo chroí go dtí an Róimh, m’anam ar neamh”.

Comhlíonadh a chuid mianta, tá corp Uí Chonaill curtha san uaimh faoi Chloigtheach Uí Chonaill ag Reilig Ghlas Naíon. Baineadh a chroí i ndiaidh a bháis agus seoladh é chuig Coláiste na hÉireann sa Róimh.

Leanann oibreacha athchóirithe ar bun ar Chloigtheach Uí Chonaill, agus tá súil ag Iontaobhas Ghlas Naíon suiteáil an staighre mhillte a chríochnú go luath amach anseo. Tá an Reilig ar oscailt do mhuintir an phobail ó 10.00am go 5.00pm seacht lá sa tseachtain.

Beidh Aifreann 10.00am ar siúl in Eaglais Naomh Aindriú, Rae an Iarthair, eaglais a raibh baint ar leith ag Ó Conaill léi, roimh an gcomóradh. 

I ndiaidh an chomórtha, tabharfaidh an tAire Deenihan léacht bhliantúil ar Ó Conaill, i nDánlann Milestone. Is é teideal na léachta ‘Dónall Ó Conaill agus Arthur Wellesley, Chéad Diúc Wellington.’ Arna eisiúint ag Preasoifig an Rialtais