BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Cuireann an rialtas fáilte roimh Thuarascáil NESC Sonraí Comhshaoil na hÉireann: Measúnú Fardail agus na Chéad Chéimeanna eile.

 

Tá fáilte curtha ag an Rialtas roimh Thuarascáil NESC Uimh. 136 Sonraí Comhshaoil na hÉireann: Measúnú Fardail agus na Chéad Chéimeanna eile. Tá eolas tairbheach ar an réimse seo sa tuarascáil agus i dTuairimí na Comhairle agus leagtar amach inti na dúshláin agus na deiseanna atá romhainn.

Dhá bhliain ó shin, chuir an Rialtas síneadh le téarmaí tagartha an NESC d’fhonn gné forbartha inmharthana a lánpháirtiú níos fearr ina chuid oibre. Is mar thoradh ar an bhfócas sin atá an tuarascáil seo á foilsiú agus déantar scrúdú tráthúil inti ar sholáthar sonraí agus ar chleachtais a bhaineann le húsáid sonraí agus bainistiú sonraí chomh maith le scrúdú a dhéanamh ar cheanglais beartais amach anseo.  

Tugtar ar aird sa tuarascáil agus i dTuairimí na Comhairle an luach atá le sonraí inchreidte, tráthúil, inrochtana chun deiseanna gnó a thiomáint chomh maith le bheith mar bhonn taca faoi bheartas acmhainne agus comhshaoil. 

Tá dul chun cinn ceart déanta le blianta beaga anuas chun sonraí agus táscairí nua a cheapadh.  Bhí an CSO chomh maith leis an EPA, an SEAI agus eagraíochtaí eile ceannródaíoch ina leith seo.  Tá dlús freisin curtha ag polasaí comhshaoil an Aontais Eorpaigh agus ag treoracha ón Aontas Eorpach le sonraí comhshaoil a bhailiú in Éirinn.  Áirítear sa tuarascáil ráitis beartais agus straitéisí na hÉireann agus an AE maidir le fás glas agus forbairt inmharthana a mbíonn tionchar acu ar chinntí sonraí comhshaoil. 

Ag féachaint chun cinn go dtí 2020 agus ina dhiaidh, leagtar amach sa tuarascáil agus i dTuairimí na Comhairle na príomhcheisteanna a bhaineann leis an ról atá ag sonraí comhshaoil ar ardchaighdeán le geilleagar glas agus forbairt inmharthana a chur chun cinn agus féachtar freisin ar na sonraí agus na táscairí is mó a cheart a fhorbairt.