BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Cuireann an tAire Stáit Harris tús le comhairliúchán poiblí d'fhonn cuidiú le straitéis nua maidir le Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta in Éirinn a thabhairt chun cinn

 

Sheol an tAire Harris, ina Aire Stáit dó le cúram maidir le Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta, próiseas comhairliúcháin inniu (an 21 Samhain)a bheidh ina lón eolais maidir le straitéis nua a leagan amach d'earnáil na Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta.  Tugtar cuireadh do gheallsealbhóirí leasmhara agus  do dhaoine den phobal ar mian leo a gcuid tuairimí agus moltaí maidir leis an straitéis nua a chur in iúl aighneachtaí a chur faoi bhráid.  Ag tagairt dó don chomhairliúchán poiblí, dúirt an tAire: "Tá beocht agus acmhainn iomaíochta ag baint le hearnáil na seirbhísí airgeadais idirnáisiúnta in Éirinn. 

Tá borradh agus forás suntasach fúithi le deich mbliana fichead anuas ionas gur gné mhórthábhachtach d'eacnamaíocht na tíre faoin tráth seo í ó thaobh fostaíochta, onnmhairiú agus teacht isteach cánachais. De réir mar atá seasmhacht arís faoi chúrsaí eacnamaíochta, ní foláir díriú anois ar fhorfheabhsú breise maidir leis an tairbhe a thagann ón earnáil seo maidir le forás don inmharthanacht agus cruthú fostaíochta.  Cuirimse romham, ar an gcéad duine a ceapadh sa ról seo le breis agus 20 bliain, a dheimhniú go mbíonn straitéis againn trína leagtar síos go soiléir na bearta is gá dúinn a dhéanamh.   Leagfar amach go mion chomh maith na socruithe comhordúcháin agus feidhmiúcháin is gá chun bonn daingean a chur faoi acmhainn iomaíochta na hÉireann san am atá romhainn. 

Tá de rún agam dréacht de straitéis a chur faoi bhráid an Rialtais d'fhonn a foilsiú i dtús na bliana 2015.Is dóigh liom gur deis an comhairliúchán seo ag geallsealbhóirí ar spéis leo an cás cur leis an bhforbairt ar an earnáil seo go meántéarmach.  Cuirfear leis an lón comhairle atá tiomsaithe go dtí seo ón gcaidreamh leathanréimseach atá déanta agam le geallsealbhóirí buntábhachtacha in Éirinn agus thar lear.

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh go díreach trí www.surveymonkey.com/s/ifs_strategy, nó trí láithreáin gréasáin de chuid an Rialtais, ina measc www.taoiseach.gov.iewww.finance.gov.iewww.enterprise.gov.ie, agus www.merrionstreet.ie.Dé Luain, an 15 Nollaig 2014, an dáta deiridh maidir le haighneachtaí a chur faoi bhráid.

Séanadh ríomhphoist na Roinne:

Breathnaigh Séanadh ríomhphoist na Roinne