BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Fáiltíonn an tAire Fitzgerald roimh chinneadh na Cúirte Uachtaraí chun seasamh le toradh Reifreann na Leanaí

 

Fáiltím roimh chinneadh d’aon guth na Cúirte Uachtaraí inniu.   

Tá sé tábhachtach go mbíonn an deis ag saoránaigh ábhair bhuartha a thabhairt os comhair ár gcúirteanna, faoi mar a tharla sa chás seo.  

Mar Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige na linne sin a thug an togra chun cinn i measc an phobail, is deas liom gur sheas an Chúirt Uachtarach le mian thromlach mhuintir na hÉireann a vótáil chun cosaint agus sárleas leanaí a chur i gcroílár ár mbunreachta.  

Ba phríomhghné Reifreann na Leanaí de chlár cuimsitheach athchóirithe an Rialtais, nach raibh a shamhail ann riamh roimhe seo, atá in ainm is leanaí na hÉireann a chosaint níos mó. Áiríodh leis an gclár athchóirithe bunú Tusla, Gníomhaireacht thiomnaithe Leanaí agus Teaghlach na hÉireann agus achtú an Achta Leanaí agus um Chaidreamh Teaghlaigh, a shínigh an tUachtarán an 6 Aibreán.  

Ré nua í seo maidir leis an mbealach a chaithimid, mar shochaí, lenár leanaí. Níl feidhm ag an seanrath ‘níor cheart ach leanaí a fheiceáil, seachas iad a chloisteáil’ a thuilleadh agus aithníonn ár mBunreacht anois leanaí mar shealbhóirí aonair ceart a bhfuil cosaint ag ár ndlíthe tuillte acu, gan aird ar fhoirm a dteaghlaigh.

Níos tábhachtaí ná sin, tá an bunphrionsabal leagtha go dlúth inár mbunreacht go n-aithneofar sárleas an linbh i measc na ngnéithe is tábhachtaí nuair a dhéantar cinntí tábhachtacha a dhéanfaidh difear dóibh.  

Baineann tábhacht le gach leanbh. Tá gach leanbh comhionann.  

Mar an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, leanfaidh mé le hoibriú le réadúlacht phraiticiúil a dhéanamh de seo ar mhaithe le leanaí in Éirinn an lae inniu, díreach ar nós a leanfaidh mé ag oibriú chun sochaí níos comhionainne a dhéanamh d’Éirinn do chách.