BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Fáilte curtha ag an Aire do Ghnóthaí an Diaspóra roimh Mhaoiniú os cionn €12.5 milliún d’Eisimircigh agus don Diaspóra

 

Tá fáilte curtha inniu ag an Uasal Jimmy Deenihan TD, an tAire Gnóthaí an Diaspóra ag Roinn an Taoisigh agus ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, roimh leithdháileadh €12.595 milliún sa bhuiséad de mhaoiniú d’Eisimircigh agus don Diaspóra in 2015.

Dúirt an tAire:

“Is léiriú ar thiomantas an Rialtais tacú le Eisimircigh agus caidreamh a chothú leis an Diaspóra an leithdháileadh €12.595 mhilliún sa bhuiséad inniu. Beidh an tsuim seo comhdhéanta den mhaoiniú don Chlár Tacaíochta Eisimirceach atá á choimeád ag €11.595 milliún in 2015 maille le €1 mhilliún breise le haghaidh tionscadal agus tionscnamh nua don diaspóra.”

“Ní mór dúinn cuimhneamh go gcuimsíonn Diaspóra na hÉireann raon éagsúil de ghrúpaí agus daoine aonair a bhfuil naisc éagsúla le hÉirinn acu agus a bhfuil riachtanais agus ionchais éagsúla acu dá bharr.”

“Táim ag obair chun Straitéis Náisiúnta nua a thabhairt chun críche lena chinntiú go mbeidh cur chuige ábhartha againn do gach cuid den Diaspóra sin agus cuirfimid an creat iomchuí ar fáil chun nasc a chruthú leo."

“Leis an maoiniú breise a bheidh ar fáil anois, leanfaidh mé orm leis an obair thábhachtach atá déanta cheana féin chun tacú le heisimircigh agus déanfar infheistiú i dtionscadail agus i dtionscnaimh nua a bheidh leagtha amach chun caidreamh na hÉireann leis an Diaspóra ar fud an domhain a leathnú agus a threisiú.”

CRÍOCH