BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Grúpa Oibre a Bhunú ar Leasú an tSeanaid

 

Tar éis an fhógra a rinneadh sa Dáil an 11 Samhain seo chuaigh thart, tá Grúpa Oibre ar Leasú an tSeanaid bunaithe anois ag an Taoiseach. 

Beidh an Dr Maurice Manning (Seansailéir Ollscoil na hÉireann agus iar-Sheanadóir) mar chathaoirleach ar an nGrúpa agus is iad a bheidh i measc na gcomhaltaí ná Mary O'Rourke (iar-Aire agus iar-Sheanadóir), Pat Magner (iar-Sheanadóir), an Dr Maurice Hayes (iar-Sheanadóir, iar-Ombudsman Thuaisceart Éireann agus iar-Chathaoirleach ar an bhFóram Náisiúnta um an Eoraip), Joe O’Toole (iar-Sheanadóir), Tom Arnold (iar-Chathaoirleach an Tionóil Bhunreachtúil), an Dr Mary C. Murphy (léachtóir polaitíochta i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh) agus an Dr Elaine Byrne (tráchtaire agus údar beartais phoiblí). 

Díreoidh an grúpa oibre príomha ar leasuithe féideartha a dhéanamh ar chóras Toghcháin an tSeanaid laistigh de na paraiméadair reatha bhunreachtúla. Anuas air sin, fiosróidh an Grúpa Oibre bealaí chun Seanad Éireann a chlaochlú go ginearálta mar aon leis an mbealach a dtugann siad faoina ngnó. Scrúdóidh an Grúpa seo na ceisteanna seo, chomh maith, laistigh de na paraiméadair reatha Bhunreachtúla.

Scrúdóidh an Grúpa Oibre aighneachtaí agus tograí le haghaidh leasú atá déanta cheana féin agus caithfidh siad súil ar an méid a leanas: • ról an tSeanaid leasaithe laistigh den phróiseas polaitiúil;  • cumhachtaí agus feidhmeanna an tSeanaid leasaithe; agus  • aon cheist den saghas sin a mheasann an páirtí oibre is cuí. 

Beidh an grúpa oibre i dteideal tograí nó cur i láthair nua a fháil ar na ceisteanna seo faoina rogha. Iarradh ar an nGrúpa chun siarthuairisciú a dhéanamh don Rialtas nach déanaí ná faoi dheireadh Mhárta 2015. Ghabh an Taoiseach buíochas leo siúd uile a bhí bainteach as ucht a dtoilteanais le páirt a ghlacadh.