BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Grúpa Oibre ar Leasú an tSeanaid-Próiseas Comhairliúcháin

 

Bhí a gcéad chruinniú ag an nGrúpa Oibre ar Leasú an tSeanaid an 17 Nollaig 2014. Dúirt cathaoirleach an chruinnithe, an Dr Maurice Manning, i ndiaidh an chruinnithe, go gcuirfeadh an grúpa fáilte roimh aighneachtaí agus moltaí ó pháirtithe ar spéis leo. Dúirt sé go gcuirfeadh an grúpa san áireamh an t-aon tuarascáil oifigiúil déag a rinneadh ó 1937 i leith, mar aon leis an iliomad aighneachtaí a rinneadh i rith phróiseas reifrinn an tSeanaid le déanaí.

Leag an Dr Manning an bhéim air, áfach, gur cheart go mbeadh aon aighneachtaí nua laistigh de théarmaí tagartha an Ghrúpa Oibre a d’ordaigh nach mór do gach athrú bheith laistigh den chreatlach bhunreachtúil reatha.

Ba cheart aighneachtaí (i ríomhphost go hidéalach) a sheoladh chuig: ríomhphost: seanadreformwg@taoiseach.gov.ie 

 seanadreformwg@taoiseach.gov.ie  nó  iad a mharcáil go soiléir leis "An Grúpa Oibre ar Leasú an tSeanaid" agus iad a chur sa phost chuig: 

Mary Timmins 

An Rannóg Prótacail agus Ghinearálta 

Roinn an Taoisigh 

Foirgnimh an Rialtais 

Sráid Merrion Street

Baile Átha Cliath 2 

Is é an spriocdháta d’aighneachtaí an 20 Eanáir 2015. 

Saoráil Faisnéise: Tabhair faoi deara, le do thoil, go mbeartaítear go gcuirfear gach aighneacht a fhaightear ar fáil faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise.