BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Lá Searmanas Cuimhneacháin Náisiúnta 2015 i mBaile Átha Cliath agus Searmanais Chuimhneacháin Réigiúnacha

 

Beidh an Lá Searmanas Cuimhneacháin Náisiúnta bliantúil, chun onóir a léiriú d’fhir agus do mhná uile na hÉireann a fuair bás i gcogaí roimhe seo nó le linn seirbhíse leis na Náisiúin Aontaithe, ar siúl san Ospidéal Ríoga, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath, mar aon le sé láthair ar fud na hÉireann. Beidh an searmanas ar siúl Dé Domhnaigh, an 12 Iúil, agus tosóidh sé ag 10.30 am.

Freastalóidh an tUachtarán, an Taoiseach, an Rialtas agus an Chomhairle Stáit, mar aon le comhaltaí Dháil agus Sheanad Éireann, an Chóir Thaidhleoireachta, na Breithiúna agus Ionadaithe Thuaisceart Éireann ar an Lá Searmanas Cuimhneacháin Náisiúnta i mBaile Átha Cliath.

Tugadh cuireadh, chomh maith, do neasghaolta iad siúd a fuair bás i gcogaí roimhe seo nó le linn seirbhíse leis na Náisiúin Aontaithe mar aon le trasghearradh fairsing den phobal, lena n-áirítear Óglaigh Náisiúnta na hÉireann, mar aon le gaolta Cheannasaithe 1916.

Beidh an searmanas oscailte don phobal agus ba cheart do dhaoine ar mian leo freastal air an tOspidéal Ríoga i gCill Mhaighneann a bhaint amach roimh 10:15am.

Cuirfear tús leis an searmanas le seirbhís phaidreacha ilchreidimh, agus leagfaidh an tUachtarán fleasc bhláthanna ina dhiaidh sin thar ceann mhuintir na hÉireann.  Anuas air sin, beidh comhlacht ionadaíoch ó na Fórsaí Cosanta ann ar paráid.

Beidh Searmanais Réigiúnacha Chuimhneacháin ar siúl, chomh maith, sna láithreacha a leanas ar an dáta céanna. Ba cheart do mhuintir an phobail, ar mian leo freastal ar na searmanais, na láithreacha a bhaint amach 30 nóiméad roimh na hamanna tosaigh a thugtar thíos.

CORCAIGH                   Páirc Mhic Gearailt, an Mhuirdíog, Corcaigh  - 11.00am 

GAILLIMH:                    An Chearnóg, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Bóthar na hOllscoile – 11.00am 

CILL CHAINNIGH:        Caisleán Chill Chainnigh, Cill Chainnigh – 11.00am 

LUIMNEACH:                Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Cé na gCeannaithe, Luimneach                                               - 11.00am

SLIGEACH:                   Comhairle Contae Shligigh, Halla na Cathrach, Sráid na Cé, Sligeach - 2.00pm 

PORT LÁIRGE:             Cuimhneachán John Condon, Cearnóg na hArdeaglaise, Port Láirge - 11.15am