BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Ráiteas Rialtais

 

Ní mar a chéile na tuairimí atá ag comhaltaí an Rialtais maidir le ceist thábhachtach an Ochtú Leasú ar an mBunreacht.  

Tá an Rialtas ag tionscnamh an Leasaithe Réasúnaithe seo mar go dtagann an Bille seo roimh obair an Tionóil Saoránach, an próiseas comhaontaithe, neamhspleách atá leagtha amach sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta chun déileáil leis an gceist seo agus atá ceadaithe ag an Dáil agus an Seanad araon.

Tá an tOchtú Leasú á phlé ag an Tionól Saoránach i láthair na huaire. Is é an chéad ábhar atá á phlé ag an Tionól é agus meastar go gcuirfidh sé Tuairisc ar fáil ar an gceist sa chéad leath den bhliain 2017.   Ansin cuirfidh an Rialtas an Tuairisc faoi bhráid Coiste Speisialta Oireachtais, a n-iarrfar air freagra a thabhairt ar phlé agus ar mholtaí an Tionóil Saoránach taobh istigh de shé mhí.

Iarrfaidh an Rialtas ar an gCoiste Gnó tús a chur leis an obair ullmhúcháin is gá a dhéanamh chun an Coiste úd a bhunú, lena n-áirítear a struchtúr agus a chlár oibre, d'fhonn is go mbeidh an Coiste ábalta a chuid oibre a thosú gan mhoill chomh luath agus a chuirfidh an Tionól Saoránach a Thuairisc ar an Ochtú Leasú ar fáil.

Ní ghlacfaidh an Rialtas seasamh comhbheartais chuige féin maidir le plé an Choiste agus beidh gach Teachta Dála Rialtais saor chun a chuid cuspóirí beartais féin a chur chun cinn le linn an phróisis sin. 

Nuair a bheidh cinneadh á dhéanamh sa Dáil maidir le toradh phróisis an Tionóil Saoránach agus an Choiste Speisialta Oireachtais, tá toilithe ag an Rialtas go mbeidh saoirse ag an uile chomhalta den Rialtas, agus ag an uile Theachta Dála a thacaíonn leis an Rialtas, vótáil de réir a choinsiasa.  

Aithníonn Fine Gael chomh maith nach bhfuil a gcomhghleacaithe Neamhspleácha faoi réir ag aoire páirtí agus go leanfaidh siad orthu ag baint leasa as saorvóta maidir le ceisteanna nach dtugtar aghaidh orthu sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta ná i gcinntí na Comh-aireachta.

Leasú Réasúnaithe

"Bain amach na focail tar éis "Sin" agus cuir isteach an méid seo a leanas ina n-áit: "Diúltaíonn Dáil Éireann an Bille a léamh an dara huair ionas go bhféadfaidh an Tionól Saoránach, a bunaíodh le Rúin de chuid Dháil Éireann agus Sheanad Éireann, a chuid plé ar an Ochtú Leasú ar an mBunreacht, atá faoi chaibidil sa Bhille seo, a thabhairt chun críche agus tuairisciú chuig an Oireachtas sa chéad leath den bhliain 2017.”