BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Ráiteas ar Choimisiún Imscrúdúcháin a Bhunú

 

Cheadaigh an Rialtas dréacht-Ordú agus Téarmaí Tagartha inniu chun Coimisiún Imscrúdúcháin a bhunú faoi NAMA.   Déantar foráil sna Téarmaí Tagartha chun Project Eagle a imscrúdú ach d'fhéadfadh go leasófaí iad chun foráil a dhéanamh le haonaid eile a imscrúdú amach anseo. 

Thoiligh an Rialtas an Coimisiún Imscrúdúcháin a bhunú tar éis roinnt cruinnithe le ceannairí an fhreasúra, ar cheap a bhformhór gur cheart Coimisiún a bhunú.   Chuathas i gcomhairle leis an bhfreasúra i dtaobh na dTéarmaí Tagartha freisin.   Mhol PAC go mbunófaí Coimisiún chomh maith.   

Is gá cead a fháil ón Dáil agus ón Seanad araon chun an dréacht-Ordú a chur i bhfeidhm sular féidir an Coimisiún a bhunú. 

CRÍOCH