BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Ráiteas i ndáil le Moladh na Cúirte Oibreachais faoi Chumainn an Gharda Síochána

 

Ag trácht dóibh ar an moladh a d'eisigh an Chúirt Oibreachais aréir i ndáil le Cumainn an Gharda Síochána, d'athdhearbhaigh an Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt, Frances Fitzgerald TD, agus an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Paschal Donohoe TD,an meas atá ag an Rialtas le fada an lá ar réamhrialú na Cúirte Oibreachais mar an comhlacht neamhspleách tionsclaíochta a dtéitear ina muinín mar rogha dheiridh sa stát.

Bhí áthas ar na hAirí gur cinneadh gan dul i mbun gníomhaíocht thionsclaíoch inniu de bharr mholadh na Cúirte Oibreachais aréir agus go bhfuil baill den AGSI agus den GRA ar fáil chun a gcuid dualgas a dhéanamh mar is gnáth.

Tá toradh an phróisis, ar cheart meas a bheith air, ar ndóigh, á scrúdú go mion anois ag gach aon taobh agus táthar ag súil go mbeidh sé ina bhunús le réiteach deiridh ar an aighneas seo tar éis do bhaill den AGSI agus den GRA vóta a chaitheamh in am trátha.

D'athdhearbhaigh na hAirí a dtacaíocht do Chomhaontú Bhóthar Lansdún mar an cháipéis is tábhachtaí i dtaca le beartais pá phoiblí, á mheabhrú gur laistigh den chreatlach sin go sainráite a rinne an Chúirt Oibreachais a moladh.

Íocfar costas an chomhaontaithe mholta laistigh de leithdháiltí reatha buiséid.

Lena chois sin, thug na hAirí ar aird go mbeidh ionchur fiúntach ag an gCoimisiún um Pá Seirbhíse Poiblí,a bunaíodh le déanaí agus atá ag tosú a chuid oibre, maidir le beartais pá phoiblí a fhorbairt amach anseo.

CRÍOCH