BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Ráiteas ón Rialtas ar Nithe a bhaineann leis an nGarda Síochána

 

Ráiteas ón Rialtas ar Nithe a bhaineann leis an nGarda Síochána


Ag cruinniú rialtais inniu phlé an Rialtas ábhar nua agus ábhar tromchúiseach a bhaineann leis an nGarda Síochána. D’fhéadfadh na himpleachtaí a bhainfeadh leis an ábhar a bheith chomh mór go bhfuil sé socraithe ag an Rialtas Coimisiún reachtúil Imscrúdúcháin a bhunú ar an ábhar ar cúis mhór imní don phobal é. Comhalta reatha den Bhreithiúnacht nó comhalta atá ag éirí as a dhéanfaidh cathaoirleacht ar an gCoimisiún.

I gcomhthéacs imeachtaí dlí atá fós ar bun a bhaineann le cás ar leith a fuair an Rialtas eolas go raibh córas i bhfeidhm i roinnt mhaith stáisiún Gardaí ina raibh glaonna teileafóin isteach is amach á dtaifeadadh.  Cuireadh an Rialtas ar an eolas faoin eolas nua seo ag an gcruinniú.  

Mar go bhfuil an t-ábhar os comhair na gcúirteanna ní bheadh sé feiliúnach aon ní eile a rá faoi gcás ar leith seo.

Ón eolas atá ar fáil bhí an cleachtas, inar déanadh taifeadadh, i bhfeidhm ar feadh blianta fada ach gur tháinig deireadh leis i mí na Samhna 2013. Ní léir fós cén fáth a raibh an cleachtas seo i bhfeidhm.  

Tá an-imní ar an Rialtais faoin eolas seo. Tá an Rialtas ag éileamh tuairisc beacht, mhionsonraithe ar gach gné den ábhar seo ón nGarda Síochána agus ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ionas gur féidir cinneadh eolasach a dhéanamh i gcomhar leis an Ard-Aighne ar na hiarmhairtí dlí agus eile a bhainfeadh leis.

 

Socrófar téarmaí tagartha an Choimisiúin Imscrúdúcháin gan mhoill a luaithe is a bheidh tuairisc bheacht ar na cúinsí ar fáil don Rialtas.  

Ghlac an Rialtas freisin leis go bhfuil an tUasal Martin Callinan ag éirí as a phost ina Choimisinéir ar an nGarda Síochána. Ghlac an Rialtas buíochas leis an gCoimisinéir faoin tseirbhís fhada agus dhíograiseach a thug sé don Stát.  

De réir na bhforálacha cuí in Acht an Gharda Síochána, 2005, ceapadh an Leas-Choimisinéir Nóirín O’Sullivan ina Coimisinéir eatramhach. Déanfar socruithe maidir le comórtas oscailte do cheapachán buan i bpost Choimisinéir an Gharda Síochána a luaithe agus is a bheidh praiticiúil.  

Chuir an Rialtas in iúl arís a thiomantas do chlár leathan athchóirithe lena n-áirítear reachtaíocht Rialtais a thabhairt isteach a thabharfadh cosaint do sceithirí agus a leathnódh saoráil faisnéise.  

Cuireadh in iúl freisin an tiomantas atá ann i leith athchóiriú a dhéanamh ar mhaoirsiú agus ar chuntasacht sa Gharda Síochána.  Áireofar air seo údarás neamhspleách Gardaí a bhunú a bheidh oiriúnach do riachtanais na hÉireann agus a bheidh cuntasach go daonlathach don Oireachtas.  

Beidh eolas mionsonraithe ag an Rialtas ar a chuid moltaí cuimsitheacha athchóirithe sna míonna atá ag teacht.  

Déanfar sin nuair a bheidh na fiosrúcháin reatha faoi stiúir an Bhreithimh Cook agus an tUasal Guerin tugtha chun críche chomh maith le héisteachtaí an Chomhchoiste Oireachtais ar Dlí agus Ceart, Cosaint agus Comhionannas agus an t-athbhreithniú ar an nGarda Síochána atá ar bun faoi láthair faoi Chomhaontú Bhóthar Haddington.    

CRÍOCH

the forthcoming hearings by the Oireachtas Committee on Justice, Defence and Equality and the Review of the Garda Síochána which is currently underway under the Haddington Road Agreement.