BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Tá fáilte curtha ag an Rialtas roimh thuarascáil 138 an NESC  

 

Tugann an Rialtas gealltanas sa doiciméad Construction 2020 maidir le straitéis chuimsitheach do thithíocht shóisialta a fhorbairt i Ráithe 3 de 2014. Rannchuidiú tábhachtach sa straitéis sin an tuarascáil seo ón NESC.

Cuireann an tuarascáil thráthúil seo anailís fhaisnéiseach leis an díospóireacht faoi bheartas tithíochta sóisialta na hÉireann amach anseo. Tugtar tuairisc inti faoi na trí phríomhchainéal soláthair atá ann faoi láthair - údaráis áitiúla, comhlachais tithíochta agus an earnáil cíosa príobháidigh - agus faoi na fadhbanna atá roimh na cainéil sin, mar shampla easpa soláthair de bharr srianta ar iasachtaíocht, cíosa ag ardú agus teorainn ar an bhfáil ar thionóntacht fhadtéarmach, inacmhainne, shlán. Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin, molann an Chomhairle go gcaithfear cur chuigí nua a fhorbairt ar thrí ábhar ghaolmhara sa bheartas.  

Ar dtús, tá gá le meicníochtaí airgeadais a bheidh in ann íoc as an chainníocht agus an cháilíocht tithíochta atá de dhíth. Pléitear sa tuarascáil conas a d’fhéadfaí sin a bhaint amach gan cur le fiachas an Rialtais.  

Ar an dara dul síos, tá gá le beartais le go mbeidh glacadh ar cíos níos inacmhainne agus níos tarraingtí, rud a chuireann le cobhsaíocht na hearnála tithíochta tríd is tríd. Breithnítear sa tuarascáil conas is féidir sin a bhaint amach. Déantar cur síos ar an gcleachtadh ar a dtugtar cíos costais, atá coitianta in go leor tíortha san Eoraip, agus ar an tábhacht a bhaineann le rialáil. Tugtar samplaí praiticiúla freisin a léiríonn conas a d’fhéadfaí cíos costais a chur i bhfeidhm in Éirinn.  

An an tríú dul síos, déantar argóint sa tuarascáil go bhfuil gá le níos mó tionchair beartais poiblí dírigh ar an soláthar tithíochta agus ar fhorbairt uirbeach. Áitíonn an Chomhairle sa chás nach mbeadh soláthar tithíochta faoi stiúir ag forbróirí níos mó, go gcaithfidh sé a bheith faoi stiúir ag gníomhaire nó gníomhairí inaitheanta eile.  

Ar deireadh, chun tacú leis an obair i ngach ceann de na réimsí seo - airgeadas, beartas cíosa agus soláthar - áitíonn an Chomhairle go mbeidh socruithe institiúide nua de dhíth lena chinntiú go ndéanfar obair ar na gnéithe ar bhealach comhleanúnach agus a threiseoidh gach taobh.