BaileNuachtPreaseisiúntaí an Taoisigh

Ráiteas ón Taoiseach ar thoghadh an Uasail Donald Trump

 

Thar ceann Rialtas na hÉireann agus mhuintir na hÉireann, tá áthas orm comhghairdeas ó chroí a dhéanamh le Donald J. Trump ar a thoghadh mar an 45ú hUachtarán ar Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Tá caidreamh dlúth, cairdiúil idir Éirinn agus na Stáit Aontaithe leis na glúine agus táim cinnte go dtiocfaidh tuilleadh ratha ar ár gcaidreamh déthaobhach faoina cheannaireachtsa. Táimid ag smaoineamh inniu freisin ar Hillary Clinton, cara mór le hÉirinn, a rinne a seacht ndícheall ina feachtas láidir féin.

Is go rímhaith a thuigimid go léir an fhreagracht faoi leith atá ar na Stáit Aontaithe maidir le ceannaireacht agus rannpháirtíocht ar fud an domhain agus sinn ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin atá romhainn ar fad.   Táim ag súil le bheith ag obair leis an rialtas nua san am amach romhainn ar mhaithe le síocháin agus slándáil idirnáisiúnta.

Tá sé i gceist agam freisin oibriú go dlúth leis an Rialtas nua agus le Comhdháil nuathofa na Stát Aontaithe chun athchóiriú cuimsitheach ar chúrsaí inimirce a bhrú chun cinn, ceist atá ríthábhachtach do na mílte Éireannach a chuireann go mór leis an saol i Meiriceá.

Is mian liom comhghairdeas a dhéanamh freisin le comhiarrthóir an Uachtaráin toghaí, an tUasal Mike Pence, ar a thoghadh mar Leas-Uachtarán.

Tá bród ar an Leas-Uachtarán toghaí a bheith ina Éireannach-Meiriceánach agus is iomaí samhradh a chaith sé in Éirinn ina óige. 

Tá an Rialtas ag súil le bheith ag obair go dlúth lenár gcomhghleacaithe nua sa Teach Bán. Idir an dá linn, leanfaidh an Rialtas de rannpháirtíocht ghníomhach agus chuiditheach a dhéanamh le rialtas an Uachtaráin Obama, go mbeidh a théarma istigh an 20ú lá de mhí Eanáir.