BaileObair Roinn an Taoisigh

Rannóga na Roinne

 

Brainsí na Roinne

Agus bonn treise á chur faoi obair an Taoisigh agus an Rialtais, oibríonn Roinn an Taoisigh le Ranna Rialtais eile chun Beartas an Rialtais a chur i bhfeidhm, go háirithe trí Chóras na gCoistí Comh-Aireachta.

Seo a leanas príomhrannóga na Roinne a phléann le réimsí beartais:


- Eacnamaíoch

- Gnóthaí Idirnáisiúnta, Aontais Eorpaigh agus Thuaisceart Éireann

- Beartas Sóisialta agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí;

- Cosaint Sonraí

Brainsí Eile

Chomh maith le bonn treise a chur faoi bheartas príomhthábhachta an Rialtais, leagtar na príomhchúraimí oibre seo a leanas ar an Roinn:


- Rúnaíocht an Rialtais a chur ar fáil;
- comhchaidreamh a dhéanamh leis an Uachtarán agus le Tithe an Oireachtais;
- seirbhísí Prótacail a chur ar fáil;
- seirbhísí Taca Corparáide a chur ar fáil;
- Clár an Rialtais