An Rannóg Idirnáisiúnta

 

Príomh-Oifigeach: Mary-Clare O'Sullivan.

Cuireann Rannóg Idirnáisiúnta Roinn an Taoisigh comhairle ar an Taoiseach maidir le beartas idirnáisiúnta agus tugann tacaíocht dó mar Cheann an Rialtais ina choinní idirnáisiúnta, go déthaobhach agus trí phríomh-fhóraim idirnáisiúnta mar na Náisiúin Aontaithe agus an Fóram Eacnamaíoch Domhanda le béim faoi leith ar threallús a chur faoi fhás eacnamaíochta, cruthú post agus trádáil agus onnmhairiú a mhéadú.

Cuireann an Rannóg Idirnáisiúnta comhairle ar an Taoiseach maidir lena chlár coinní idirnáisiúnta, bunaithe ar thosaíochtaí an Rialtais mar a leagtar amach iad sa Chlár don Rialtas, agus oibríonn chun an tairbhe is fearr is féidir d'Éirinn a fháil as cuairteanna an Taoisigh, agus as cuairteanna dhaoine mórthábhachta ar Éirinn trí ghníomh leantach tráthúil agus iomchuí a chinntiú i measc an Rialtais agus a Ghníomhaireachtaí.

Cuireann an Rannóg le cur chuige uile-rialtais maidir le clú idirnáisiúnta na hÉireann a chur chun cinn, a fheabhsú agus monatóireacht a dhéanamh  air, le béim faoi leith ar a chinntiú go nglactar cur chuige comhordaithe ar feadh an Rialtais i leith imeachtaí a mbeidh mórbhuntáistí dearfacha do chlú na hÉireann mar thoradh orthu.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Idirnáisiúnta ag International@taoiseach.gov.ie