Rannóg na Breataine agus Thuaisceart Éireann

 

Rúnaí Cúnta: Éamonn Molloy

Príomh-Oifigeach: Brenda Boylan

Tacaíonn an Rannóg um Ghnóthaí na Breataine - na hÉireann agus Thuaisceart Éireann le hobair an Taoisigh agus an Rialtais chun cuidiú le síocháin a choinneáil agus caidrimh nua a fhorbairt ar oileán na hÉireann agus idir an Bhreatain agus Éire. Déileálann an Rannóg le gach uile ghné de chaidrimh idir an Bhreatain agus Éire, lena n-áirítear Brexit, gnóthaí Thuaisceart Éireann agus comhoibriú idir an Tuaisceart agus an Deisceart.

Tacaíonn an Rannóg leis an Taoiseach maidir le cur i bhfeidhm leanúnach Chomhaontú Aoine an Chéasta agus Comhaontuithe a tháinig ina dhiaidh sin, agus é mar chuspóir acu síocháin bhuan a dhaingniú agus a choinneáil le go mbeidh rath ar mhuintir na hÉireann, thuaidh agus theas. Trí oibriú le comhghleacaithe sa Rialtas trí chéile, tacaíonn an Rannóg leis an Taoiseach maidir lena chuid freagrachtaí chun cur i bhfeidhm leanúnach thiomantais an Rialtais a chinntiú, lena n-áirítear socruithe institiúide amhail an Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas agus Comhairle na Breataine-na hÉireann.  Oibríonn an Rannóg, in éineacht le comhghleacaithe sa Rialtas trí chéile, ar cheisteanna a bhaineann le comhoibriú idir an Tuaisceart agus an Deisceart agus le forbairt eacnamaíochta ar bhonn uile-oileáin, mar aon le ceisteanna a bhaineann leis an méid a tharla san am a caitheadh agus leis an athmhuintearas.

Lena chois sin, tacaíonn an Rannóg leis an Taoiseach agus leis an Rialtas d'fhonn freagairt uile-rialtais a chinntiú maidir le cinneadh na Ríochta Aontaithe imeacht as an AE agus maidir leis an idirbheartaíocht a rachfar ina bun amach anseo, agus na himpleachtaí atá ag an gcinneadh sin don Chaidreamh idir Tuaisceart Éireann agus Poblacht na hÉireann, agus idir an Bhreatain agus Poblacht na hÉireann. 

Tacaíonn an Rannóg leis an Taoiseach agus leis an Aire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Thar Sáile maidir le Straitéis Dhiaspóra na hÉireann a chur i bhfeidhm, a foilsíodh i Márta, 2015.