BaileObair Roinn an TaoisighAonad um Iniúchadh Inmheánach

INIÚCHADH INMHEÁNACH

 

Is é is feidhm leis an Iniúchadh Inmheánach ná leordhóthanacht agus éifeacht chóras rialuithe inmheánach na Roinne a dhearbhú don Oifigeach Cuntasaíochta.

Tá an t-iniúchadh inmheánach ina acmhainn ag Bainisteoirí Roinn an Taoisigh de thairbhe na hanailíse agus an bhreithmheasa a dhéantar ann ar chórais rialaithe na Roinne.

Iniúchadh Inmheánach

Cairt Aonad an Iniúchta Inmheánaigh

Cairt Choiste an Iniúchta