BaileObair Roinn an TaoisighCamchuairt na Roinne

Tithe an Rialtais

 

Tithe an RialtaisLeag Rí Edward VII an bhonnchloch an 28 Aibreán 1904. D'oscail a mhac, an Rí George V, an foirgneamh go hoifigiúil mar choláiste eolaíochta an 8 Iúil 1911. Ba iad Sir Aston Webb agus Thomas Manley Dean na hailtirí.

Tá an foirgneamh déanta as Clocha Portland ó Dheisceart Shasana agus as Eibhear ó Chairéil Bhaile Cnoicín ina aice Bhaile Coimín i gCo.Chill Mhantáin.

Ghlac Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath an Coláiste faoina chúram i 1926. D'fhág Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath an foirgneamh agus chuaigh Oifig na nOibreacha Poiblí isteach ann i 1989. I mí Márta 1990, cuireadh tús le hobair athchóirithe agus athdheisithe an fhoirgnimh, agus tugadh do Roinn an Taoisigh é i mí na Nollag 1990.

LEAN AR AGHAIDH LEIS AN TURAS