BaileObair Roinn an TaoisighClár an Rialtais

Clár an Rialtais

 

Is é ról an Oifig um an Chlár an Rialtas monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm thiomantais an Chláir an Rialtas atá sa Chlár an Rialtas (CaR) ar fud na Rann go léir.  Cinntíonn an Oifig go léiríonn gach Ráiteas Straitéise ón Roinn na tiomantais CaR a bhfuil an Roinn freagrach astu.  Foilsítear Tuarascáil Bhliantúil cothrom an lae a bunaíodh an Rialtas, ina leagtar amach an dul chun cinn a rinneadh ar fud an Rialtais freastal ar na tiomantais sin agus ina leagtar béim ar thosaíochtaí na bliana amach romhainn.  Foilsíonn an Oifig tuarascálacha ar dhul chun cinn ar bhonn rialta chomh maith.