BaileObair Roinn an TaoisighEacnamaíochBonneagar Eacnamaíochta, Rialú agus Athrú Aeráide

Bonneagar Eacnamaíochta, Gnóthaí Réigiúnacha agus Tuaithe agus Gníomhú ar son na hAeráide

 

Príomh-Oifigeach: George Burke

Stiúrann an tAonad um Bonneagar Eacnamaíochta, Ghnóthaí Réigiúnacha agus Tuaithe agus Ghníomhú ar son na hAeráide cur i bhfeidhm príomhthosaíochtaí an Rialtais maidir le bonneagar, gnóthaí réigiúnacha agus tuaithe agus gníomhú ar son na haeráide. Brúnn sé ar aghaidh na tosaíochtaí beartais atá sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta trí struchtúr an Choiste Comh-Aireachta um Bonneagar Eacnamaíochta agus Athrú Aeráide, Choiste Comh-Aireachta um Ghnóthaí Réigiúnacha agus Tuaithe agus Grúpa gaolmhar na nOifigeach Sinsearach.

 

Díríonn an tAonad um Bonneagar Eacnamaíochta, Ghnóthaí Réigiúnacha agus Tuaithe agus Ghníomhú ar son na hAeráide ar thionscadail thábhachtacha bhonneagair a chur chun cinn a chothóidh agus a chuirfidh le fás eacnamaíochta. 

In éineacht le Ranna agus le háisíneachtaí ábhartha eile, féachann an tAonad le forbairt agus le feidhmiú príomh-bhonneagar a bhrú chun cinn, idir thionscnaimh phoiblí agus tionscnaimh phríobháideacha, de réir an Chláir do Rialtas Comhpháirtíochta.

 

Brúnn an tAonad príomhthosaíochtaí gnóthaí réigiúnacha agus tuaithe ar aghaidh, ag teacht le straitéisí Rialtais lena n-áirítear an Plean Gnímh maidir le Forbairt Tuaithe. Féachann sé le monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn i dtreo spriocanna atá leagtha amach sa Phlean chun tacú le ceantair thuaithe na hÉireann agus an dul chun cinn sin a bhrú chun cinn, agus leis an gcumas sna réigiúin a bhaint amach.  

 

Cinntíonn sí go mbíonn cur chuige il-Rialtais ann maidir le ceisteanna athrú aeráide a bhaineann lenár ndualgais náisiúnta agus idirnáisiúnta.  Sa mhéid sin, oibríonn sé i gcomhar le Ranna agus le hÁisíneachtaí eile. Déanann an tAonad monatóireacht ar chur i bhfeidhm na ngníomhartha creatlaí earnála, a leagtar amach i ráiteas beartas an Rialtais maidir le Rialú Eacnamaíochta, agus atá curtha i bPlean Gnímh an Rialtais do Phoist acu. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Aonad um Bonneagar Eacnamaíochta, Ghnóthaí Réigiúnacha agus Tuaithe agus Ghníomhú ar son na hAeráide ag EICC@taoiseach.gov.ie

 

Faigh tuilleadh eolais maidir leis an gCoiste Comh-Aireachta um Bonneagar, Comhshaol agus Gníomhú ar son na hAeráide anseo.

 

Faigh tuilleadh eolais maidir leis an gCoiste Comh-Aireachta um Ghnóthaí Réigiúnacha & Tuaithe anseo.

 

Léigh tuilleadh faoin bPlean Gnímh maidir le Forbairt Tuaithe anseo.

 

Léigh an Clár don Rialtas anseo.