BaileObair Roinn an Taoisigh Polasaí Sóisialta agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí

An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta

 

Is í an Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialta an t-aon Ghníomhaireacht Stáit atá faoi choimirce Roinn an Taoisigh.  Is é ról na Comhairle anailís a dhéanamh ar shaincheisteanna a bhaineann le forbairt eacnamaíoch agus sóisialta na hÉireann agus ar bhaint amach ceartais shóisialta agus tuairisc a thabhairt don Taoiseach fúthu.  Cuireann sí fóram ar fáil le haghaidh idirphlé iltaobhach faoi réimse dúshlán eacnamaíoch, shóisialta agus chomhshaoil atá os comhair na tíre.  Tugtar maoiniú don Chomhairle trí Dheontas i gCabhair ó Vóta Roinn an Taoisigh.

Is é an Taoiseach a cheapann Comhaltaí na Comhairle ar bhunús na ndaoine a mholann Comhdháil na gCeardchumann, fostóirí agus páirtithe leasmhara gnó, páirtithe leasmhara feirmeoireachta agus talmhaíochta agus na hearnálacha comhshaoil, pobail agus deonacha.  Ceapann an Taoiseach suas le seisear státseirbhíseach agus suas le hochtar comhalta neamhspleácha.  Tagann an Chomhairle le céile go rialta, gach mí de ghnáth.