An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

 

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an soláthróir lárnaithe earcaíochta, measúnaithe agus roghnúháin seirbhísí don Státseirbhís. Soláthraímid seirbhísí earcaíochta agus comhairliúcháin chomh maith do Údaráis Áitiúla, Boird Sláinte, an Garda Síochána agus comhlachtaí eile poiblí.

Publicjobs.ie ar cheann de na príomhchainéil a úsáidtear le bainistiú agus seachadadh a dhéanamh ar ár ngnó. Is áis tosaíochta earcaíochta do earcóirí na seirbhíse poiblí é agus is é an príomhbhealach rochtana é do iarrthóirí a bhedh ag iarraidh dul isteach sa seirbhís phoiblí. Is aidhm an suíomh gréasáin seo ná chuimsitheach earcaíochta ar-líne a sholáthar, atá éasca agus éifeachtach le húsáid ag ár gcliaint agus ag iarrthóirí araon. 

San áireamh ar na príomhsheirbhísí a sholáthraíonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tá :

  • Earcaíocht do phoist sa Státseirbhís,
  • Earcaíocht do phoist áirithe sinsearacha sna hÚdaráis Áitiúla, Boird Sláinte, Údarais Chuan, Boird Iascaireachta agus Coistí Gairm Oideachais,
  • Roghnú iarrthóirí do arduithe céime laistigh den Státseirbhís trí thástála agus agallaimh idir-ranna,
  • Cuidiú le heagraíochtaí eile san earnáil phoiblí, dála Lárionad Gairmré na nAltraí, le hearcaíocht oscailte,
  • Cuidiú leis an gCoiste um Cheapacháin Ardleibhéal agus ceapacháin sinsearacha á ndéanamh laistigh den Státseirbhís, mar shampla, trí réamhagallaimh a reáchtáil.
  • Comhairliúchán agus traenáil earcaíochta a sholáthar do chlianteagraíochtaí agus do chomhlachtaí poiblí.