BaileObair Roinn an TaoisighRúnaíocht an Rialtais

Rúnaíocht an Rialtais

 

Tagann Rúnaíocht an Rialtais faoi sainchúram Roinn an Taoisigh. Is é ról an rúnaíocht Rialtais ná gnó an Rialtais a chomh eagrú, an clár oibre a ullmhú, páipéir a scaipeadh agus socruithe a chur in iúl. Ag feidhmiú ar bhonn na n-imeachtaí scríofa atá leagtha amach sa Lámhleabhar Comh-Aireachta tá ról ríthábhachtach ag an Rúnaíocht Rialtais maidir leis an gcóras teachtaireachta agus an comheagrú is gá do gnó Rialtais a chur ar fáil. 

Is trí Mheabhráin don Rialtas arna n-ullmhú ag an Roinn urraíochta a sholáthraítear sásra lárnach an phróisis seo.  Is é an Meabhrán don Rialtas an sásra comhordaithe beartas lárnach, a cheanglaíonn ar na Ranna dul i gcomhairle le Ranna leasmhara eile i bhfad roimh bhreithniú an Rialtais agus go gcuirfear a dtuairimí agus freagra sa Mheabhrán. Dá bhrí sin, agus saincheist á breithniú aige, beidh de bhuntáiste ag an Rialtas comhairle agus plé roimh ré ag leibhéal Rannach a cheadaíonn dó díriú ar na príomh-shaincheisteanna  straitéiseacha óna dteastaíonn cinneadh.