BaileObair Roinn an TaoisighSaoráil Faisnéise

Treoir dFheidhmeanna agus Taifid Roinn an Taoisigh( Lámhleabhar Alt 15 agus 16)

 

Ullmhaíodh an lámhleabhar seo faoi réir na riachtanas foilsitheoireachta atá leagtha síos in Alt 15 den Acht.  Is í an aidhm atá leis ná cuidiú leat an fhaisnéis oifigiúil atá ag an Roinn seo a rochtain trí chur síos a dhéanamh ar struchtúir agus ar fheidhmeanna na Roinne féin; faisnéis a thabhairt duit faoi na cineálacha taifead atá againn agus a insint duit an chaoi le hiarratas a dhéanamh chun na Roinne faoin na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003.

Related Files: