BaileObair Roinn an TaoisighSeirbhís ar Ardchaighdeán do Chustaiméirí

Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí

 

Is gné riachtanach den tSeirbhís Phoiblí sa lá atá inniu ann Seirbhís Ardchaighdeáin a sholáthar do Chustaiméirí agus d'fhéach Roinn an Taoisigh riamh na leibhéil is airde is féidir a bhaint amach i dtaca le seirbhísí a sholáthar agus sheachadadh dá custaiméirí. Féachaimid lena chinntiú go dtugtar tús áite do chustaiméirí inár gcuid gnóthaí go léir agus go nglacann gach duine inár n-eagraíocht leis an éiteas sin.

Baineann an Roinn úsáid as raon sásraí lena chinntiú gur féidir linn leanúint ar aghaidh leis an bpróiseas chun caighdeán foriomlán ár seirbhíse a neartú. Cuirfear leis an dul chun cinn atá déanta i bPleananna Gnímh roimhe seo de thairbhe anPhlean Gnímh do Chustaiméirí , áit a dtugar mionsonraí ar na gníomhartha a bhfuil sé i gceist againn dul ina mbun chun a chinntiú go ndéanfar tuilleadh dul chun cinn.  Leagtar amach ann conas a dhéanfaimid ár dtiomantais agus ár gcaighdeáin seirbhíse a chur i gcrích agus a mheas.

Déantar cur síos sa Chairt Seirbhíse seo againn ar na leibhéil seirbhíse a bhfuil gach custaiméir i dteideal a bheith ag súil leo agus é ag déileáil le Roinn an Taoisigh, agus ar ár dtiomantas a chinntiú go ndéanfar na leibhéil seirbhíse sin a choinneáil.  Cuirtear eolas ar fáil ann maidir le caighdeáin seirbhíse, ionchur ó chustaiméirí, nósanna imeachta gearán, saoráil faisnéise chomh maith le sonraí teagmhála a bhaineann le príomhréimsí na Roinne.

Glacann Roinn an Taoisigh leis go bhféadfadh cásanna a bheith ann ina mbraithfeadh custaiméirí gur theip ar na leibhéil seirbhíse arna soláthar ag an Roinn freastal ar a n-ionchais. Tá Nós Imeachta Gearán do Chustaiméirí  i bhfeidhm chun a chinntiú go ndéanfar aon ghearán a imscrúdú go hiomlán agus a réiteach chomh luath agus is féidir.