Cairt Chustaiméirí

 

Tá eagraíochtaí Seirbhíse Poiblí i mbun Cairteacha do Chustaiméirí a dhéanamh ó 2003 amach, chun cur leis an bhfeabhas atá tagtha ar sheirbhísí do chustaiméirí de bharr Pleananna Gnímh do Chustaiméirí a theacht isteach sa tSeirbhís Phoiblí trí chéile sé bliana roimhe sin. Déantar Pleananna Gnímh do Chustaiméirí agus Cairteacha do Chustaiméirí mar chuid den phróiseas céanna agus tá róil ar leithligh acu araon ach róil a chuireann lena chéile mar sin féin. Ráiteas gairid atá i gCairt Chustaiméirí, áit a bhfuil cur síos ar leibhéal na seirbhíse atá custaiméir i dteideal a fháil agus é ag déileáil le heagraíocht sa tSeirbhís Phoiblí. Tá sé i gceist againn díriú ar na ceisteanna atá tábhachtach do chustaiméirí seachas eolas a thabhairt faoin uile rud a dhéanann eagraíocht nó díriú ar bheartais nó próisis inmheánacha.

Ceangailte thíos tá cóip de Chairt Custaiméirí Roinn an Taoisigh, áit a leagtar amach a thiomanta atáimid do sheirbhís a chur ar fáil do chustaiméirí a thagann le 12 Phrionsabal na hArdseirbhíse do Chustaiméirí, agus a dtugtar sainmhíniú ar ár gcaighdeáin seirbhíse i bhfriotal soiléir simplí. Tá eolas ann freisin ar cén chaoi ar féidir ionchur ó chustaiméirí cur tuilleadh leis na seirbhísí a chuireann an Roinn ar fáil agus ar cheisteanna a bhaineann le nósanna imeachta gearán agus Saoráil Faisnéise.

Related Files: