BaileObair Roinn an TaoisighSeirbhís ar Ardchaighdeán do ChustaiméiríNós Imeachta maidir le Gearáin ó Chustaiméirí

Nós Imeachta maidir le Gearáin ó Chustaiméirí

 

I Roinn an Taoisigh, féachtar le cinntiú go sásaíonn ár gcuid seirbhísí riachtanais ár gcustaiméirí agus an méid a mbíonn siad ag súil leis, agus go gcuirtear ar fáil iad ar bhealach cairdiúil, cúirtéiseach agus éifeachtúil.  Mar sin féin, tuigimid go mbeidh corruair ann nach mbeidh custaiméir sásta le leibhéil sholáthar agus sheachadadh na seirbhísí atá faighte aige.    Má bhraitheann aon chustaiméir míshásta faoi na seirbhísí atá curtha ar fáil dó, tá de cheart aige gearán a dhéanamh go díreach leis an té nó leis an roinn a bhfuil sé ag déileáil léi. Ba é ár nguí ansin go réiteofaí cibé fadhbanna a bheadh ann. 

Mura réiteofar, agus má bhraitheann custaiméir gur cheart dó gearán oifigiúil a dhéanamh, tá Nós Imeachta breá láidir i bhfeidhm ag Roinn an Taoisigh maidir le Gearáin ó Chustaiméirí chun a chinntiú go ndéantar gach gearán a fhiosrú go críochnúil, go cóir agus faoi rún. Déileálfaidh an tOifigeach um Sheirbhísí do Chustaiméirí leis an ngearán oifigiúil taobh istigh de 15 lá nó, mura féidir sin, freagra a sholáthar idir an dá linn ag míniú cén chúis atá leis an moill agus cén uair a eiseofar freagra substaintiúil. Aon chustaiméir nach bhfuil sásta le freagra an Oifigigh um Sheirbhísí do Chustaiméirí, tá de cheart aige achomharc a dhéanamh le Ceannasaí Gnóthaí Corparáideacha na Roinne. Má bhraitheann an gearánaí nach bhfuil an cheist réitithe chun a shástachta, tá de cheart aige i gcónaí achomharc a dhéanamh le hOifig an Ombudsman. Tá cóip den Nós Imeachta iomlán maidir le Gearáin ó Chustaiméirí ceangailte thíos.

Related Files: