Plean Gnímh do Chustaiméirí

 

Tá eagraíochtaí Seirbhíse Poiblí ag réiteach Pleananna Gnímh do Chustaiméirí ó 1997 amach, chun cabhrú leo féin an bealach a gcuireann siad seirbhísí ar fáil dá gcustaiméirí a fheabhsú. In 2003, mar chuid d'iarracht mhór Seirbhísí Ardchaighdeáin do Chustaiméirí a chur chun cinn, thosaigh eagraíochtaí Seirbhíse Poiblí ag glacadh Cairteacha do Chustaiméirí chucu féin. Déantar Pleananna Gnímh do Chustaiméirí agus Cairteacha do Chustaiméirí mar chuid den phróiseas céanna agus tá róil ar leithligh acu araon ach róil a chuireann lena chéile mar sin féin. Ba cheart go leagfaí amach i bPlean Gnímh do Chustaiméirí (CAP) feidhmeanna na heagraíochta atá i gceist agus na seirbhísí a chuireann sí ar fáil dá custaiméirí. Ba cheart cur síos a bheith ann ar conas a dhéanfaidh an eagraíocht na tiomantais agus na caighdeáin a leagtar amach ann a chur i gcrích agus a mheas.

Tá cóip den Phlean Gnímh do Chustaiméirí atá ag Roinn an Taoisigh ceangailte thíos. Leagtar amach ann a thiomanta atáimid do Phrionsabail na hArdseirbhíse do Chustaiméirí agus a dhiongbháilte atáimid ar sheirbhísí den scoth a chur ar fáil dár gcustaiméirí. Tabhair do d'aire go bhfuil cóip den Chairt do Chustaiméirí agus cóip den Nós Imeachta Gearán ó Chustaiméirí mar aguisíní sa CAP.

Related Files: