BaileTeagmhálachaSonraí Teagmhála an Rialtais & na Seirbhíse Poiblí

Mearnaisc

 

Airgeadais, An Roinn

Ríomhphost:webmaster@finance.gov.ie
Teileafón: 353 1 6767571 / Lo-call 1890 66 10 10
Seoladh: An Roinn Airgeadais, Tithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean, Uacht., Baile Átha Cliath 2 

Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha, Roinn na

Ríomhphost:contact@marine.gov.ie 
Teileafón: 353 1 6199200 / Lo-call 1890 44 99 00
Seoladh: Roinn Cumarsáide, na Mara agus Acmhainní Nádúrtha, Leeson Lane, Baile Átha Cliath 2

Comhshaoil agus Rialtais Áitiúl, An Roinn

Ríomhphost:secretary-general@environ.gov.ie
Teileafón: 353 1 8882000 / Lo-call 1890 2020 21
Seoladh: An Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúl, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath1.

Cosanta, An Roinn

Ríomhphost:webmaster@defence.gov.ie
Teileafón: 353 1 8042000 / Lo-call 1890 25 18 90
Seoladh: An Roinn Cosanta, Baile Átha Cliath 7.

Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, An Roinn

Ríomhphost:info@justice.ie
Teileafón: 353 1 6028202 / Lo-call 1890 221 227
Seoladh: An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, 72-76 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2.

Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ,An Roinn

Ríomhphost:eolas@pobail.ie
Teileafón: 353 1 6473130 / Lo-call 1890 321 421
Seoladh:  An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, "Dún Aimhirgin", 43-49 Bóthar Mespil, Baile Átha Cliath 4.

Iompair, An Roinn

Ríomhphost:webmaster@tec.irlgov.ie
Teileafón: 353 1 6707444 / Lo-call 1890 44 33 11
Seoladh: An Roinn Iompair, 44 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.

Fiontair, Trádáil agus Fostaíocht, An Roinn

Ríomhphost:webmaster@entemp.ie
Teileafón: 353 1 6312121 / Lo-call 1890 22 02 22
Seoladh: An Roinn Fiontair, Trádáil agus Fostaíocht, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.

Gnothaí Eactracha

Ríomhphost:library1@iveagh.gov.ie
Teileafón: 353 1 4780822 / Lo-call 1890 42 67 00
Seoladh: An Roinn Gnothaí Eactracha, 80 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2.

Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, An Roinn

Ríomhphost:info@welfare.ie 
Teileafón:
353 1 7043000
Seoladh:  An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Áras Mhic Dhiarmada, Sráid Stór, Baile Átha Cliath 1.

Oideachas agus Eolaíochta, An Roinn 

Ríomhphost:webmaster@educ.gov.ie
Teileafón:353 18734700
Seoladh:An Roinn Oideachais, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1.

Sláinte & Leanaí, An Roinn 

Ríomhphost:webmaster@health.gov.ie
Teileafón: 353 1 6354000
Seoladh: An Roinn Sláinte & Leanaí, Teach Haicín, Baile Átha Cliath 2

Talmhaíochta agus Bia, An Roinn 

Ríomhphost:information@daff.gov.ie
Teileafón: 353 1 6072000 /Lo-call 1890 200 510
Seoladh: An Roinn Talmhaíochta agus Bia, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.

Iompair, Turasóireacht agus Spóirt, An Roinn
Ríomhphost:info@dttas.ie
Teileafón: 353 1 631 3800 / LoCall:1890 38 30 00
Seoladh: An Roinn Turasóireacht, Spórt & Aineas, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.