BaileTeagmhálachaSonraí Teagmhála na Rannóige

Sonraí Teagmhála

 

GNÓTHAÍ CORPORÁIDE

r-phost:corpaffairs@taoiseach.gov.ie
Fón: 01 - 6194030

POLASAÍ EACNAMAÍOCH

r-phost:economicpolicy@taoiseach.gov.ie
Fón: 01 - 6194322

GNÓTHAÍ EORPACHA

r-phost:eu@taoiseach.gov.ie
Fón: 01 - 6194123

SAORÁIL FAISNÉISE

r-phost:foi@taoiseach.gov.ie
Fón: 01 - 6194139
Facs:01 - 6766830

PREAS-OIFIG AN RIALTAIS

r-phost:press.office@taoiseach.gov.ie
Fón: 01 6194033
Facs:01 - 6763302

RÚNAÍOCHT AN RIALTAIS

r-phost:govsec@taoiseach.gov.ie
Fón: 01 - 6194036
Facs: 01 - 6766830

GNÓTHAÍ IDIRNÁISIÚNTA

Fón: 01 - 6194565

INIÚCHADH INMHEÁNACH

r-phost:audit@taoiseach.gov.ie
Fón: 01 - 6194465/38

AN t-AIRE STÁIT PÓL MAC EOCHAIDH

r-phost:paul.kehoe@taoiseach.gov.ie
Fón: 01- 6194079/80
Facs:01- 6765757

PRÓTACAL

r-phost:protocol@taoiseach.gov.ie
Fón: 01-6194433
Facs:01-6621095

SEIRBHÍS ARDCHAIGHDEÁIN DO CHUSTAIMÉIRÍ

r-phost:customer.service@taoiseach.gov.ie
Fón: 01- 6194116
Facs:      01- 6194258

POLASÍ SÓISIALTA

r-phost:socialpolicy@taoiseach.gov.ie
Fón: 01- 6194307

OIFIG PRÍOBHÁIDEACH AN TAOISIGH

r-phost:taoiseach@taoiseach.gov.ie
Fón: 01-6194021 / 4043
Facs:      01-6764048

OIFIGEACH IDIRCHAIDRIMH DO DHAOINE FAOI MHÍCHUMAS

r-phost:disabilityliaisonofficer@taoiseach.gov.ie
Fón: 01-6194038

DÉAN TEAGMHÁIL LINN

r-phost: gaeilge@taoiseach.ie